Парламентарни въпроси
144 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Szymański Konrad"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Memorandum on construction of a second branch of the Yamal-Europe pipeline
P-004358/2013
18 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Стратегията на ЕС относно Арктика
O-000038/2013
28 март 2013 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Konrad Szymański, от името на групата ECR
Public consultation on shale gas
E-002255/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Conclusions of the European Council meeting on the 2014-2020 multiannual financial framework
P-001675/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Mobile telephone charges for calls to Eastern Partnership countries
E-000473/2013
17 January 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Compliance of Polish laws with Council Directive 2008/118/EC and the Treaty on the Functioning of the European Union
E-011599/2012
19 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Excessive controls on Polish nationals at the Polish-Swedish maritime border and their compliance with Schengen provisions
E-011598/2012
19 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Increasing attacks on Christians in Nigeria
E-011379/2012
13 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Future of the Third Energy Package in Moldova
P-008102/2012
13 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Arrest of an 11-year-old Christian girl in Pakistan
E-007638/2012
21 August 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация