Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
144 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Partnerskab for modernisering og østligt partnerskab
H-0349/2010
22. juni 2010
html
Spørgsmål til spørgetiden
til Kommissionen
Mødeperiode: juli 2010
jf. forretningsordenens artikel 116
Konrad Szymański (ECR)
Den danske registreringsafgifts uoverensstemmelse med EU-lovgivningen samt SKAT's kontroversielle administrationspraksis på skatteområdet
E-3986/2010
7. juni 2010
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Konrad Szymański (ECR)
Tilrettelæggelse af arbejdstid for chauffører i EU
E-3573/2010
25. maj 2010
html
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Zbigniew Ziobro (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR)
Udløbstidspunkt for gruppefritagelsesforordningen (EF) nr. 1400/2002
H-0247/10
4. maj 2010
html
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i juni 2010 jf. forretningsordenens artikel 116 af Konrad Szymański til Kommissionen
Forskelsbehandling af polske statsborgere af den tyske børne- og ungdomsforsorg (Jugendamt)
H-0222/10
30. april 2010
html
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i maj 2010 jf. forretningsordenens artikel 116 af Konrad Szymański til Kommissionen
Forkyndelse af procesdokumenter i EU
E-2364/10
29. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Konrad Szymański (ECR) til Kommissionen
Mangel på geografisk ligevægt i EU-diplomatiet
E-2363/10
29. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Konrad Szymański (ECR) til Kommissionen
Angreb på det kristne mindretal i byen Mosul i Irak
P-1908/10
17. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Konrad Szymański (ECR) til Kommissionen
Lige adgang til internettjenester på det indre marked
H-0101/10
23. februar 2010
html
SPØRGSMÅL til spørgetiden under mødeperioden i marts 2010 jf. forretningsordenens artikel 116 af Konrad Szymański til Kommissionen
Overvejelser om tilbagetrækning af tilladelsen til avl af den genetisk modificerede majs MON 810
E-1095/10
22. februar 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) og Michał Tomasz Kamiński (ECR) til Kommissionen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse