Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό και ανατολική εταιρική σχέση
H-0349/2010
22 Ιουνίου 2010
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Ιουλίου 2010
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Ασυμβατότητα του δανικού τέλους ταξινόμησης με το δίκαιο της ΕΕ και αμφιλεγόμενες πρακτικές από τη δανική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση (SKAT)
E-3986/2010
7 Ιουνίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Οργάνωση του χρόνου εργασίας των οδηγών που απασχολούνται στις οδικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E-3573/2010
25 Μαΐου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Zbigniew Ziobro (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR)
Λήξη ισχύος του Κανονισμού 1400/2002 περί απαλλαγής κατά κατηγορία (ΚΑΚ) όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία
H-0247/10
4 Μαΐου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Ιουνίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Konrad Szymański προς την Επιτροπή
Διακρίσεις εις βάρος Πολωνών υπηκόων εκ μέρους της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας για τα παιδιά και τους νέους (Jugendamt)
H-0222/10
30 Απριλίου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαΐου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Konrad Szymański προς την Επιτροπή
Επίδοση διαδικαστικών εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
E-2364/10
29 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
Έλλειψη γεωγραφικής ισορροπίας στη διπλωματία της ΕΕ
E-2363/10
29 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
Επιθέσεις κατά της χριστιανικής μειονότητας στην πόλη Μοσούλη του Ιράκ
P-1908/10
17 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Konrad Szymański (ECR) προς την Επιτροπή
Ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτύου στην κοινή αγορά
H-0101/10
23 Φεβρουαρίου 2010
html
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Μαρτίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμού υποβολή: Konrad Szymański προς την Επιτροπή
Ενδεχόμενη απόσυρση της έγκρισης της καλλιέργειας του διαγονιδιακού αραβοσίτου MON 810
E-1095/10
22 Φεβρουαρίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) και Michał Tomasz Kamiński (ECR) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου