Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Memorandum on construction of a second branch of the Yamal-Europe pipeline
P-004358/2013
18 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική
O-000038/2013
28 Μαρτίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Public consultation on shale gas
E-002255/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Conclusions of the European Council meeting on the 2014-2020 multiannual financial framework
P-001675/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Mobile telephone charges for calls to Eastern Partnership countries
E-000473/2013
17 January 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Compliance of Polish laws with Council Directive 2008/118/EC and the Treaty on the Functioning of the European Union
E-011599/2012
19 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Excessive controls on Polish nationals at the Polish-Swedish maritime border and their compliance with Schengen provisions
E-011598/2012
19 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Increasing attacks on Christians in Nigeria
E-011379/2012
13 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Future of the Third Energy Package in Moldova
P-008102/2012
13 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Arrest of an 11-year-old Christian girl in Pakistan
E-007638/2012
21 August 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου