Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Commission funding for the International Lesbian and Gay Association (ILGA)
E-002523/2012
6 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Situation in Syria and the safety of civilians
E-000781/2012
24 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια
O-000012/2012
24 Ιανουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Konrad Szymański, Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
VP/HR - Επιθέσεις σε βάρος χριστιανών στο Ιράκ
E-012313/2011
15 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Χρηματοδότηση της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Τρανσεξουαλικών και Διαφυλικών Ατόμων από την Επιτροπή
E-012149/2011
12 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων αστικών υποθέσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη που μένουν σε άλλο κράτος μέλος
E-012060/2011
9 Δεκεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και αγωγός αερίου South Stream
E-011341/2011
24 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και διάλογος ΕΕ-Ρωσίας
E-011340/2011
24 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και αρχή σχετικά με την πρόσβαση τρίτων μερών στο δίκτυο
E-011339/2011
24 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Συμμόρφωση της ισχύουσας πολωνικής νομοθεσίας κατά την περίοδο 2004-2009 με τις οδηγίες 2003/96/ΕΚ και 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου
E-011338/2011
24 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου