Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Δολοφονία πολωνού κληρικού στην Τυνησία
E-002047/2011
22 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Επιπτώσεις της εξερεύνησης του μη συμβατικού αερίου στην Ευρώπη
O-000039/2011
21 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Απαγόρευση της εισόδου πολωνικών βαρέων οχημάτων στη Ρωσία
E-001117/2011
2 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Απάνθρωπη μεταχείριση των πολιτικών κρατουμένων στην Κίνα
E-000997/2011
31 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)
Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στο Βιετνάμ
E-000868/2011
27 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Ο ρόλος της ανακύκλωσης στην πολιτική σχετικά με τις πρώτες ύλες
H-000035/2011
27 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Φεβρουαρίου 2011
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού στο εμπόριο χαλκού μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης
E-000653/2011
24 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Εντατικοποίηση των διώξεων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ
E-000574/2011
21 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Επιχορήγηση για την αγορά συρμών από την εκτελεστική εξουσία της περιφέρειας Wielkopolska
E-000414/2011
18 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Διώξεις χριστιανών στην Αίγυπτο
E-000044/2011
5 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου