Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Χρηματοδότηση της κρατικής τηλεόρασης της Λευκορωσίας από κονδύλια της Ένωσης
P-000037/2011
5 Ιανουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Διώξεις χριστιανών στο Αφγανιστάν
E-011309/2010
20 Δεκεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Πρόοδος των υποψήφιων προς ένταξη κρατών σε σχέση με την πολιτική κατά των διακρίσεων
E-011308/2010
20 Δεκεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Καθεστώς προτεραιότητας για το έργο κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου South Stream
E-010627/2010
6 Δεκεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Ο λόγος των διαβουλεύσεων σχετικά με τους αγωγούς φυσικού αερίου Yamal και South Stream
E-010626/2010
6 Δεκεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Δικαίωμα των βουλευτών να υποβάλουν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης
P-9989/2010
17 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Διώξεις χριστιανών στο Ιράκ
E-9887/2010
15 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Δίωξη της οικογένειας ενός υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ
E-9886/2010
15 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Κάθετες συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
E-9239/2010
27 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο βόρειο τμήμα της Κύπρου
E-9221/2010
27 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου