Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
144 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Διώξεις των φιλιππινέζων καθολικών στη Σαουδική Αραβία
E-9220/2010
27 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη
E-9219/2010
27 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Η νομοθεσία της Πολωνίας στον τομέα της γεωλογίας και η οδηγία για τους υδρογονάνθρακες
E-9023/2010
21 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας
E-8882/2010
18 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Διακρίσεις εις βάρος των πολωνών μεταναστών στην Ιρλανδία
E-8775/2010
14 Οκτωβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Noμοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των δικαιωμάτων των θρησκευτικών οργανώσεων
P-8168/2010
30 Σεπτεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Πολιτική διακρίσεων εις βάρος των χριστιανών στην Αλγερία
E-7900/2010
23 Σεπτεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Παρακολούθηση των δασών
E-7367/2010
16 Σεπτεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Καταλληλόλητα της διατήρησης δεδομένων
E-7123/2010
14 Σεπτεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Δοκιμές και πειράματα σε ζώα
H-0446/2010
7 Σεπτεμβρίου 2010
html
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Σεπτεμβρίου II 2010
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου