Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Szymański Konrad" kohta leiti 144 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Moderniseerimispartnerlus ja idapartnerlus
H-0349/2010
22. juuni 2010
html
Infotunni küsimus
komisjonile
2010 juuli osaistungjärk
Kodukorra artikkel 116
Konrad Szymański (ECR)
Incompatibility of Danish registration tax with EU law and controversial practices by the Danish Tax and Customs Administration (SKAT)
E-3986/2010
7 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Organisation of the working time of drivers in the EU
E-3573/2010
25 May 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zbigniew Ziobro (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR)
Mootorsõidukite grupierandi määruse nr 1400/2002 aegumine
H-0247/10
4. mai 2010
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - juuni 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Konrad Szymański Euroopa Komisjonile
Poola kodanike diskrimineerimine Saksamaa lastekaitseameti (Jugendamt) poolt
H-0222/10
30. aprill 2010
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - mai 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Konrad Szymański Euroopa Komisjonile
Service of procedural documents in the European Union
E-2364/10
29 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Geographical imbalance in the EU's diplomatic service
E-2363/10
29 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Attacks on the Christian minority in Mosul, Iraq
P-1908/10
17 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Võrdne juurdepääs internetiteenustele ühisturul
H-0101/10
23. veebruar 2010
html
SUULINE KÜSIMUS Küsimuste tunniks osaistungjärgul - märts 2010 vastavalt kodukorra artiklile 116 esitaja: Konrad Szymański Euroopa Komisjonile
Possible withdrawal of authorisation to grow genetically modified maize variety MON 810
E-1095/10
22 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) and Michał Tomasz Kamiński (ECR) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave