Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Szymański Konrad" kohta leiti 144 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Murder of a Polish monk in Tunisia
E-002047/2011
22 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Mittetraditsiooniliste gaasileiukohtade uuringute mõju Euroopas
O-000039/2011
21. veebruar 2011
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Konrad Szymański, fraktsiooni ECR nimel
Polish HGVs prevented from entering Russia
E-001117/2011
2 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Inhumane treatment of political prisoners in China
E-000997/2011
31 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)
Violation of the freedom of religion in Vietnam
E-000868/2011
27 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Ringlussevõtu roll toorainepoliitikas
H-000035/2011
27. jaanuar 2011
html
Infotunni küsimus
komisjonile
2011 veebruar osaistungjärk
Kodukorra artikkel 116
Konrad Szymański (ECR)
Threat of unfair competition in the trade in copper between Russia and the European Union
E-000653/2011
24 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Increasing persecution of human rights defenders in Vietnam
E-000574/2011
21 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Funding for the purchase of trains by the Wielkopolskie provincial authorities
E-000414/2011
18 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Persecution of Christians in Egypt
E-000044/2011
5 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave