Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
144 osumaa haulle "7. vaalikausi, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hollantilaiset virastot kyseenlaistavat Puolan oikeusistuimen tekemiä lainvoimaisia adoptiopäätöksiä
E-6379/09
9. joulukuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR) komissiolle
Ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolon lakkaaminen toukokuussa 2010
P-6375/09
9. joulukuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR) komissiolle
Uskonnollisten symbolien esilläpito julkisilla paikoilla
O-0158/09
7. joulukuuta 2009
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Antonio Cancian, Mario Mauro, Fiorello Provera, Elisabetta Gardini, Salvatore Iacolino, Crescenzio Rivellini, Sergio Paolo Frances Silvestris, Aldo Patriciello, Paolo Bartolozzi, Cristiana Muscardini, Mara Bizzotto, Barbara Matera, Lara Comi, Antonello Antinoro, Lorenzo Fontana, Roberta Angelilli, Amalia Sartori, Iva Zanicchi, Licia Ronzulli, Giovanni Collino, Marco Scurria, Giancarlo Scotta', Potito Salatto, Pablo Arias Echeverría, Raffaele Baldassarre, Pilar Ayuso, Luis de Grandes Pascual, Pilar del Castillo Vera, Santiago Fisas Ayxela, Carmen Fraga Estévez, Salvador Garriga Polledo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato Adrover, Jaime Mayor Oreja, Pablo Zalba Bidegain, Salvatore Tatarella, Magdi Cristiano Allam, Mirosław Piotrowski ja Konrad Szymański komissiolle
TV Bielsatin johtajan viisuminen epääminen
E-5761/09
12. marraskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR) komissiolle
Maanviljelijöille maksettavien suorien tukien todellinen yhtenäistäminen Euroopan unionissa
E-5666/09
9. marraskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) ja Zbigniew Ziobro (ECR) komissiolle
Maanviljelijöille maksettavien suorien tukien todellinen yhtenäistäminen Euroopan unionissa
E-5665/09
9. marraskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) ja Zbigniew Ziobro (ECR) neuvostolle
Muuntogeenisten kasvien (GMO) viljely ja Euroopan komission reaktio viljelyn kieltämiseen
E-5664/09
9. marraskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) ja Zbigniew Ziobro (ECR) komissiolle
Saksalaisen Jugendamt-lastensuojeluviraston Puolan kansalaiseen kohdistama syrjintä
E-5590/09
5. marraskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR) komissiolle
Puolalaisten koulujen sulkeminen Valko-Venäjällä
E-5501/09
28. lokakuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR) komissiolle
Valko-Venäjän viranomaisten hyökkäykset TV Bielsatia vastaan
E-5500/09
28. lokakuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR) komissiolle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus