Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
144 osumaa haulle "7. vaalikausi, Szymański Konrad"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Commission funding for the International Lesbian and Gay Association (ILGA)
E-002523/2012
6 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Situation in Syria and the safety of civilians
E-000781/2012
24 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Kolmas energiapaketti
O-000012/2012
24. tammikuuta 2012
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Konrad Szymański, Giles Chichester, ECR-ryhmän puolesta
VP/HR - Kristittyihin kohdistuneet hyökkäykset Irakissa
E-012313/2011
15. joulukuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Komission rahoitus kansainväliselle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kattojärjestölle
E-012149/2011
12. joulukuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto toisessa jäsenvaltiossa asuvalle henkilölle siviilioikeudellisissa asioissa
E-012060/2011
9. joulukuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Kolmas energiapaketti ja South Stream -kaasuputki
E-011341/2011
24. marraskuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - kolmas energiapaketti sekä EU:n ja Venäjän vuoropuhelu
E-011340/2011
24. marraskuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Kolmas energiapaketti ja kolmannen osapuolen verkkoon pääsyn periaate
E-011339/2011
24. marraskuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Vuosina 2004-2009 voimassa olleiden Puolan säännösten yhdenmukaisuus neuvoston direktiivien 2003/96/EY ja 92/12/ETY kanssa
E-011338/2011
24. marraskuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus