Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
144 osumaa haulle "7. vaalikausi, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VP/HR - Falun Gongia harjoittavien vaino Vietnamissa
E-011056/2011
18. marraskuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Kuolemanrangaistuksen kohtuuton käyttö rangaistuksena jumalanpilkasta Pakistanissa ja Iranissa
E-011055/2011
18. marraskuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja julkinen tuki
E-007986/2011
31. elokuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Puolan kansalaisen laiton pidätys Keski-Afrikan tasavallassa
P-007760/2011
5. elokuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Perusoikeusviraston tutkimus 2008
E-007755/2011
4. elokuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Nord Stream -kaasuputken rakentamisen vaikutus Itämeren ympäristöön
E-006027/2011
9. kesäkuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), Konrad Szymański (ECR), Sandra Kalniete (PPE), Anna Rosbach (ECR), Tunne Kelam (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Algirdas Saudargas (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE)
ILGA-Europe-järjestön Different families, same love -näyttely
P-005413/2011
26. toukokuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Ydinturvallisuus Euroopan unionin läheisyydessä
O-000103/2011
20. huhtikuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich
Kristittyjen ja maan alla toimivien kirkkojen vainojen viimeaikainen lisääntyminen Kiinassa
P-004220/2011
19. huhtikuuta 2011
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)
Raaka-aineita koskeva eurooppalainen strategia
O-000041/2011
23. helmikuuta 2011
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Konrad Szymański, ECR-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus