Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 144 ar "7. parlamentārais sasaukums, Szymański Konrad"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Savienības klimata un energoapgādes drošības politika
H-0398/2010
2010. gada 20. jūlija
html
Jautājums jautājumu laikam
Komisijai
Sesija: 2010. gada Septembris I otrā sesija
Reglamenta 116. pants
Konrad Szymański (ECR)
Application of the Charter of Fundamental Rights and Protocol 30
E-4992/2010
2 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
The keeping of parish records and personal data protection
E-4991/2010
2 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Promoting the development of research on the brain
E-4990/2010
2 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
The consequences of Cultural Cooperation Protocols concluded with third countries as part of trade liberalisation agreements
E-4989/2010
2 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Development assistance programming for HIV/AIDS
E-4968/2010
2 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Culture excluded from the EU 2020 strategy
E-4882/2010
2 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR)
The need to protect and develop beekeeping in the EU
E-4801/2010
2 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Persecution of the Christian minority in the Indian state of Orissa
E-4800/2010
2 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Third-party access to the North European and South European (Nord Stream and South Stream) gas pipelines
P-4951/2010
29 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums