Interpelacje
Znaleziono 144 wynik(-i) dla "7 kadencja, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zgodność polskiego prawodawstwa w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych z prawodawstwem Unii Europejskiej
E-1094/10
22 lutego 2010
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) oraz Michał Tomasz Kamiński (ECR) do Komisji
Dyskryminacja polskich rodziców przez austriacki Jugendamt
E-0863/10
10 lutego 2010
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR) do Komisji
Szkodliwość żarówek energooszczędnych dla zdrowia człowieka i aspekty ekonomiczne i ekologiczne ich produkcji i utylizacji
E-0862/10
10 lutego 2010
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR) do Komisji
Monopol państwowy na eksport energii elektrycznej na Ukrainie
E-0672/10
3 lutego 2010
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR) oraz Charles Tannock (ECR) do Komisji
Łamanie wolności religijnej katolików wietnamskich
E-0323/10
20 stycznia 2010
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR) do Komisji
Ataki na wolność religijną chrześcijan w Malezji
E-0304/10
20 stycznia 2010
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR) do Komisji
Aktualny poziom wykorzystania środków finansowych funduszy pomocowych UE
E-6634/09
17 grudnia 2009
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR) do Komisji
Problem wady konstrukcyjnej strzykawek jednorazowych zgłoszonej w petycji 637/2008
E-6633/09
17 grudnia 2009
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR) do Komisji
Radio Sound of Hope
E-6632/09
17 grudnia 2009
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR), Charles Tannock (ECR) oraz Marek Henryk Migalski (ECR) do Komisji
Wolność religii i nowa ustawa antydyskryminacyjna w Wielkiej Brytanii
E-6581/09
16 grudnia 2009
html
ZAPYTANIE PISEMNE złożone przez: Konrad Szymański (ECR) do Komisji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna