Parlamentné otázky
Výsledky: 144 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Szymański Konrad"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VP/HR - Situation of Coptic Christians in Egypt
E-009966/2013
6 September 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Findings of public consultation on shale gas
E-008299/2013
10 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Availability of Schengen visas in Polish consulates in Belarus
E-007670/2013
27 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Amendments to the Commission's General Block Exemption Regulation (GBER) and the situation as regards the employment of disabled persons in Poland
E-007492/2013
25 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Situation facing gypsum producers in the EU
E-007099/2013
18 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - údajné nútené sterilizácie v Indii
E-005190/2013
13. mája 2013
html
Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 117 rokovacieho poriadku
Gay Mitchell (PPE), Filip Kaczmarek (PPE), Liam Aylward (ALDE), Barbara Matera (PPE), Sari Essayah (PPE), Diane Dodds (NI), Charles Tannock (ECR), Anna Záborská (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE), Nirj Deva (ECR), Miroslav Mikolášik (PPE), Konrad Szymański (ECR)
Anti-dumping duties on the import of flat glass in Ukraine
E-004887/2013
30 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Agentúra pre základné práva: zneužitie právomoci
E-004688/2013
26. apríla 2013
html
Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 117 rokovacieho poriadku
Miroslav Mikolášik (PPE), Anna Záborská (PPE), Konrad Szymański (ECR), Charles Tannock (ECR), Martin Kastler (PPE), Peter Liese (PPE), Filip Kaczmarek (PPE), Bastiaan Belder (EFD), Manfred Weber (PPE)
VP/HR - Growing persecution of Christians in Nigeria
E-004503/2013
22 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Sectarian violence against Copts in Egypt
E-004408/2013
18 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Peter van Dalen (ECR), Charles Tannock (ECR), Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie