Parlamentné otázky
Výsledky: 144 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Szymański Konrad"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Partnerstvo pre modernizáciu a Východné partnerstvo
H-0349/2010
22. júna 2010
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: júla 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Konrad Szymański (ECR)
Incompatibility of Danish registration tax with EU law and controversial practices by the Danish Tax and Customs Administration (SKAT)
E-3986/2010
7 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Organisation of the working time of drivers in the EU
E-3573/2010
25 May 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zbigniew Ziobro (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR)
Uplynutie účinnosti nariadenia NSVSMV 1400/2002
H-0247/10
4. mája 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v júni 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Konrad Szymański Komisii
Diskriminácia poľských občanov zo strany nemeckého orgánu sociálno-právnej ochrany detí a mládeže (Jugendamt)
H-0222/10
30. apríla 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v máji 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Konrad Szymański Komisii
Service of procedural documents in the European Union
E-2364/10
29 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Geographical imbalance in the EU's diplomatic service
E-2363/10
29 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Attacks on the Christian minority in Mosul, Iraq
P-1908/10
17 March 2010
html
WRITTEN QUESTION by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Rovnaký prístup k internetových službám na spoločnom trhu
H-0101/10
23. februára 2010
html
ÚSTNA OTÁZKA pre hodinu otázok na schôdzi v marci 2010 v súlade s článkom 116 rokovacieho poriadku predkladá: Konrad Szymański Komisii
Possible withdrawal of authorisation to grow genetically modified maize variety MON 810
E-1095/10
22 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) and Michał Tomasz Kamiński (ECR) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie