Parlamentné otázky
Výsledky: 144 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Szymański Konrad"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Memorandum on construction of a second branch of the Yamal-Europe pipeline
P-004358/2013
18 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Stratégia EÚ pre oblasť Arktídy
O-000038/2013
28. marca 2013
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Konrad Szymański, v mene skupiny ECR
Public consultation on shale gas
E-002255/2013
27 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Conclusions of the European Council meeting on the 2014-2020 multiannual financial framework
P-001675/2013
18 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Mobile telephone charges for calls to Eastern Partnership countries
E-000473/2013
17 January 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Compliance of Polish laws with Council Directive 2008/118/EC and the Treaty on the Functioning of the European Union
E-011599/2012
19 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Excessive controls on Polish nationals at the Polish-Swedish maritime border and their compliance with Schengen provisions
E-011598/2012
19 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Increasing attacks on Christians in Nigeria
E-011379/2012
13 December 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Future of the Third Energy Package in Moldova
P-008102/2012
13 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Arrest of an 11-year-old Christian girl in Pakistan
E-007638/2012
21 August 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie