Parlamentné otázky
Výsledky: 144 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Szymański Konrad"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Commission funding for the International Lesbian and Gay Association (ILGA)
E-002523/2012
6 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Situation in Syria and the safety of civilians
E-000781/2012
24 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Tretí energetický balík
O-000012/2012
24. januára 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Konrad Szymański, Giles Chichester, v mene skupiny ECR
VP/HR - Attacks on Christians in Iraq
E-012313/2011
15 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Commission funding for the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
E-012149/2011
12 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Serving civil procedure documents on a party residing in another Member State
E-012060/2011
9 December 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Third Energy Package and the South Stream gas pipeline
E-011341/2011
24 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Third energy package and EU-Russia dialogue
E-011340/2011
24 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Third Energy Package and the principle of third-party access (TPA)
E-011339/2011
24 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Compliance of Polish law in force between 2004 and 2009 with Council Directives 2003/96/EC and 92/12/EEC
E-011338/2011
24 November 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie