Parlamentné otázky
Výsledky: 144 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Szymański Konrad"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Murder of a Polish monk in Tunisia
E-002047/2011
22 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Vplyv netradičných metód prieskumu zemného plynu v Európe
O-000039/2011
21. februára 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Konrad Szymański, v mene skupiny ECR
Polish HGVs prevented from entering Russia
E-001117/2011
2 February 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Inhumane treatment of political prisoners in China
E-000997/2011
31 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE)
Violation of the freedom of religion in Vietnam
E-000868/2011
27 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Úloha recyklácie v surovinovej politike
H-000035/2011
27. januára 2011
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: februára 2011
článok 116 rokovacieho poriadku
Konrad Szymański (ECR)
Threat of unfair competition in the trade in copper between Russia and the European Union
E-000653/2011
24 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Increasing persecution of human rights defenders in Vietnam
E-000574/2011
21 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Funding for the purchase of trains by the Wielkopolskie provincial authorities
E-000414/2011
18 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Persecution of Christians in Egypt
E-000044/2011
5 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie