Parlamentné otázky
Výsledky: 144 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Szymański Konrad"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persecution of Filipino Catholics in Saudi Arabia
E-9220/2010
27 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
The right to a fair trial
E-9219/2010
27 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Polish law on geology and the Hydrocarbons Directive
E-9023/2010
21 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Implementation of the regulation on nutrition and health claims
E-8882/2010
18 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Discrimination against Polish immigrants in Ireland
E-8775/2010
14 October 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
EU anti-discrimination law and the rights of religious organisations
P-8168/2010
30 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Policy of discrimination against Christians in Algeria
E-7900/2010
23 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Forest monitoring
E-7367/2010
16 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Appropriateness of data retention
E-7123/2010
14 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Vedecké testy a pokusy na zvieratách
H-0446/2010
7. septembra 2010
html
Otázka na hodinu otázok
Komisii
Schôdza: septembra II 2010
článok 116 rokovacieho poriadku
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie