Parlamentsfrågor
144 träff(ar) för "7:e valperioden, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Partnerskap för modernisering och det östliga partnerskapet
H-0349/2010
22 juni 2010
html
Fråga till frågestunden
till kommissionen
Sammanträdesperiod: juli 2010
Artikel 116 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
Den danska registreringsavgiftens bristande överensstämmelse med EU-rätten och skattemyndighetens (SKAT) kontroversiella praxis
E-3986/2010
7 juni 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
Arbetstidens förläggning för förare inom EU
E-3573/2010
25 maj 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Zbigniew Ziobro (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR)
Förordning (EG) nr 1400/2002 om gruppundantag för motorfordon
H-0247/10
4 maj 2010
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i juni 2010 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Konrad Szymański till kommissionen
Tyska barn- och ungdomsvårdsmyndigheter (Jugendamt) diskriminerar polska medborgare
H-0222/10
30 april 2010
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i maj 2010 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Konrad Szymański till kommissionen
Delgivning av processhandlingar inom EU
E-2364/10
29 mars 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Bristen på geografisk balans i EU:s diplomati
E-2363/10
29 mars 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Angrepp på den kristna minoriteten i den irakiska staden Mosul
P-1908/10
17 mars 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Lika tillgång till Internettjänster på den gemensamma marknaden
H-0101/10
23 februari 2010
html
MUNTLIG FRÅGA till frågestunden under sammanträdesperioden i mars 2010 i enlighet med artikel 116 i arbetsordningen från Konrad Szymański till kommissionen
Eventuell indragning av tillstånd till odling av genmodifierad majs av typen MON 810
E-1095/10
22 februari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) och Michał Tomasz Kamiński (ECR) till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande