Parlamentsfrågor
144 träff(ar) för "7:e valperioden, Szymański Konrad"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Den polska lagstiftningens överensstämmelse med EU:s lagstiftning i fråga om genmodifierade organismer
E-1094/10
22 februari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) och Michał Tomasz Kamiński (ECR) till kommissionen
Diskriminering av polska föräldrar vid österrikiska Jugendamt
E-0863/10
10 februari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Lågenergilampors skadlighet för människors hälsa samt ekonomiska och ekologiska aspekter på tillverkningen och återvinningen av dem
E-0862/10
10 februari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Det statliga monopolet på export av ukrainsk elektricitet
E-0672/10
3 februari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) och Charles Tannock (ECR) till kommissionen
Kränkningarna av de vietnamesiska katolikernas religionsfrihet
E-0323/10
20 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Angreppen på de kristnas religionsfrihet i Malaysia
E-0304/10
20 januari 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Den aktuella utnyttjandenivån för bidrag från EU:s stödfonder
E-6634/09
17 december 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Konstruktionsfel i engångsspruta som anmälts i framställning nr 637/2008
E-6633/09
17 december 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
Radiokanalen Sound of Hope Radio Network
E-6632/09
17 december 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR), Charles Tannock (ECR) och Marek Henryk Migalski (ECR) till kommissionen
Religionsfrihet och ny antidiskrimineringslag i Storbritannien
E-6581/09
16 december 2009
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Konrad Szymański (ECR) till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande