Parlamentsfrågor
144 träff(ar) för "7:e valperioden, Szymański Konrad"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Funds from the EU budget for forced sterilisation in Vietnam
E-005239/12
23 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) and Martin Kastler (PPE) to the Commission
Funds from the EU budget and forced sterilisation in South Africa
E-005238/12
23 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) and Martin Kastler (PPE) to the Commission
Funds from the EU budget for forced sterilisation in Rwanda
E-005237/12
23 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) and Martin Kastler (PPE) to the Commission
Funds under the Seventh Framework Programme for forced sterilisation in Namibia
E-005236/12
23 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) and Martin Kastler (PPE) to the Commission
Funds from the EU budget and sterilisation targets in India
E-005235/12
23 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) and Martin Kastler (PPE) to the Commission
Funds from the Development and Cooperation Instrument and abortion, sterilisation and infanticide in the Chinese provinces
E-005234/12
23 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) and Martin Kastler (PPE) to the Commission
Funds from the EU budget and the provision of sexual and reproductive health services in the Chinese Provinces
E-005233/12
23 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) and Martin Kastler (PPE) to the Commission
Investigation of monopolistic practices on the EU gas market
E-005174/12
22 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) and Alejo Vidal-Quadras (PPE) to the Commission
Data Retention Directive and personal data protection
E-004675/12
8 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
Ukraine's discriminatory customs policy towards EU glass producers
E-004630/12
7 May 2012
html
Question for written answer by Konrad Szymański (ECR) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande