Parlamentsfrågor
144 träff(ar) för "7:e valperioden, Szymański Konrad"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Commission funding for the International Lesbian and Gay Association (ILGA)
E-002523/2012
6 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Situation in Syria and the safety of civilians
E-000781/2012
24 January 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)
Tredje energipaketet
O-000012/2012
24 januari 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Konrad Szymański, Giles Chichester, för ECR-gruppen
VP/HR - Attacker mot kristna i Irak
E-012313/2011
15 december 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
Kommissionens finansiering av International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
E-012149/2011
12 december 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
Delgivning av handlingar i tvistemålsprocess med part bosatt i annan medlemsstat
E-012060/2011
9 december 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
Tredje energipaketet och gasledningen South Stream
E-011341/2011
24 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
VP/HR - Tredje energipaketet och dialogen EU-Ryssland
E-011340/2011
24 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
Tredje energipaketet och principen om tredjepartstillträde (TPA)
E-011339/2011
24 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
Överensstämmelse av polsk lagstiftning som gällde 2004-2009 med rådets direktiv 2003/96/EG och 92/12/EEG
E-011338/2011
24 november 2011
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande