Mistoqsijiet parlamentari
52 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Leinen Jo"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6
Objettivi ewlenin għall-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika f'Nagoja, mit-18 sad-29 ta' Ottubru 2010
O-0112/2010
16 ta' Lulju 2010
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Jo Leinen, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Objettivi ewlenin għall-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika f'Nagoja, mit-18 sad-29 ta' Ottubru 2010
O-0111/2010
16 ta' Lulju 2010
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kunsill
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Jo Leinen, f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Is-settur tal-lamtu tal-patata tal-UE wara l-2012
O-0097/2010
24 ta' Ġunju 2010
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Esther de Lange, Albert Deß, f'isem il-Grupp PPE
Thijs Berman, Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D
Is-sitwazzjoni tax-Xmara Ġordan b'attenzjoni speċjali għall-inħawi tal-parti ta' isfel tax-Xmara Ġordan
O-0092/2010
16 ta' Ġunju 2010
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, f'isem il-Grupp S&D
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu
India as a permanent member of the United Nations Security Council
E-0945/10
15 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Jo Leinen (S&D), Graham Watson (ALDE), Charles Tannock (ECR) and Fiorello Provera (EFD) to the Council
India as a permanent member of the United Nations Security Council
E-0944/10
15 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Jo Leinen (S&D), Graham Watson (ALDE), Charles Tannock (ECR) and Fiorello Provera (EFD) to the Commission
The role of India in the reconstruction and development of Afghanistan
E-0929/10
15 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Jo Leinen (S&D), Graham Watson (ALDE), Charles Tannock (ECR) and Fiorello Provera (EFD) to the Commission
The role of India in the reconstruction and development of Afghanistan
E-0928/10
15 February 2010
html
WRITTEN QUESTION by José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Jo Leinen (S&D), Graham Watson (ALDE), Charles Tannock (ECR) and Fiorello Provera (EFD) to the Council
Miri prinċipali għall-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta' Speċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) li se ssir f'Doha mit-13 sal-25 ta' Marzu 2010
O-0146/09
2 ta' Diċembru 2009
html
MISTOQSIJA ORALI B' DIBATTITU skond ir-Regola 115 tar-Regoli ta’ Proċedura minn Jo Leinen f’isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel lill-Kummissjoni
Miri prinċipali għall-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali ta' Speċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) li se ssir f'Doha mit-13 sal-25 ta' Marzu 2010
O-0145/09
2 ta' Diċembru 2009
html
MISTOQSIJA ORALI B' DIBATTITU skond ir-Regola 115 tar-Regoli ta’ Proċedura minn Jo Leinen f’isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel lill-Kunsill
1 2 3 4 5 6
Avviż legali