Parlamentsfrågor
52 träff(ar) för "7:e valperioden, Leinen Jo"  
1 2 3 4 5 6
Kommissionens strategi för Köpenhamnskonferensen om klimatförändringen (COP 15)
O-0099/09
1 oktober 2009
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Jo Leinen för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till kommissionen
Rådets strategi för Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15)
O-0098/09
1 oktober 2009
html
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Jo Leinen för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till rådet
1 2 3 4 5 6
Rättsligt meddelande