Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
19 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Scicluna Edward"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2
Cohesion policy funds - state of play
E-009027/2012
8 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Edward Scicluna (S&D)
Lost jobs
E-004680/12
8 May 2012
html
Question for written answer by Edward Scicluna (S&D) to the Commission
New jobs
E-004679/12
8 May 2012
html
Question for written answer by Edward Scicluna (S&D) to the Commission
Malta budget cuts
E-002901/2012
15 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Edward Scicluna (S&D)
Νήσος Gozo
E-011528/2011
30 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Edward Scicluna (S&D)
Ηχορρύπανση
E-010950/2011
16 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Edward Scicluna (S&D)
Οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο
E-010949/2011
16 Νοεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Edward Scicluna (S&D)
Πιστωτικά κουπόνια ενέργειας
E-008655/2011
22 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Edward Scicluna (S&D)
Διακοπή της παροχής ενέργειας σε ευπαθείς ομάδες στη Μάλτα
E-008654/2011
22 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Edward Scicluna (S&D)
Κονδύλια για την πολιτική συνοχής προς τη Μάλτα
E-006851/2011
1 Ιουλίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Edward Scicluna (S&D)
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου