Парламентарни въпроси
106 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Wikström Cecilia"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anti-Gypsyism in Italy
E-009953/2012
31 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Use of EU funds for Roma inclusion in Romania
E-009952/2012
31 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Прилагане на споразумението между ЕС и САЩ относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма
O-000175/2012
24 октомври 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE
Подготовка на ЕС за евентуален наплив на лица от Сирия, търсещи убежище
O-000172/2012
18 октомври 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, от името на групата ALDE
Подготовка на ЕС за евентуален наплив на лица от Сирия, търсещи убежище
O-000171/2012
18 октомври 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, от името на групата ALDE
Прилагане на споразумението между ЕС и САЩ относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма
O-000144/2012
3 юли 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE
Шенген - незаконен контрол на вътрешните граници
O-000133/2012
26 юни 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE
Шенген - незаконен контрол на вътрешните граници
O-000132/2012
26 юни 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
Предприети действия след посещението на делегация на LIBE на ЕП в Сицилия и неотдавнашни смъртни случаи в Средиземноморието
O-000094/12
2 април 2012 г.
html
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
от Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo и Nathalie Griesbeckот името на групата ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Правна информация