Parlamentní otázky
106 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Wikström Cecilia"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anti-Gypsyism in Italy
E-009953/2012
31 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Use of EU funds for Roma inclusion in Romania
E-009952/2012
31 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Provádění dohody mezi EU a USA o programu sledování financování terorismu
O-000175/2012
24. října 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, za skupinu ALDE
Přípravy EU na možný příliv žadatelů o azyl ze Sýrie
O-000172/2012
18. října 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, za skupinu ALDE
Příprava EU na možný příliv žadatelů o azyl ze Sýrie
O-000171/2012
18. října 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, za skupinu ALDE
Provádění dohody mezi EU a USA o programu sledování financování terorismu
O-000144/2012
3. července 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, za skupinu ALDE
Schengenský prostor - nelegální kontroly na vnitřních hranicích
O-000133/2012
26. června 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, za skupinu ALDE
Schengenský prostor - nelegální kontroly na vnitřních hranicích
O-000132/2012
26. června 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, za skupinu ALDE
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
Činnost v návaznosti na cestu delegace výboru LIBE Evropského parlamentu na Sicílii a nedávná úmrtí ve Středomoří
O-000094/12
2. dubna 2012
html
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Komisi
článek 115 jednacího řádu
pokládají Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo a Nathalie Griesbeckza skupinu ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Právní upozornění