Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Wikström Cecilia" kohta leiti 106 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anti-Gypsyism in Italy
E-009953/2012
31 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Use of EU funds for Roma inclusion in Romania
E-009952/2012
31 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise terroristide rahastamise jälgimisprogrammi kokkuleppe rakendamine
O-000175/2012
24. oktoober 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel
ELi valmisolek võimalikule suurele varjupaigataotlejate sissevoolule Süüriast
O-000172/2012
18. oktoober 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, fraktsiooni ALDE nimel
ELi valmisolek võimalikule suurele varjupaigataotlejate sissevoolule Süüriast
O-000171/2012
18. oktoober 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, fraktsiooni ALDE nimel
ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise terroristide rahastamise jälgimisprogrammi kokkuleppe rakendamine
O-000144/2012
3. juuli 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel
Schengen - õigusvastased kontrollid sisepiiridel
O-000133/2012
26. juuni 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, fraktsiooni ALDE nimel
Schengen - õigusvastased kontrollid sisepiiridel
O-000132/2012
26. juuni 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, fraktsiooni ALDE nimel
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsiooni Sitsiilia-visiidi järelmeetmed ning hiljutised surmajuhtumid Vahemere piirkonnas
O-000094/12
2. aprill 2012
html
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
esitaja: Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo ja Nathalie Griesbeckfraktsiooni ALDE nimel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Õigusalane teave