Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "106" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Wikström Cecilia"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mediation on copyright levies
E-007322/2011
15 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
EU support to refugees and to the democratic transition process in Tunisia
E-006908/2011
5 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Roma housing in Slovenia
E-006741/2011
29 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)
The future of freedom of movement in Europe
E-006675/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Olle Schmidt (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)
Migrants' living conditions in detention facilities in the Evros region
E-006525/2011
24 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)
ES pagalba pabėgėliams ir Tunisui vykdant perėjimo prie demokratijos procesą
O-000167/2011
2011 m. birželio 24 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, ALDE frakcijos vardu
Persvarstyta Vengrijos Konstitucija
O-000110/2011
2011 m. gegužės 4 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, ALDE frakcijos vardu
Valstybių narių atsakas į migracijos srautus ir jų poveikį Šengenui
O-000094/2011
2011 m. balandžio 15 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, ALDE frakcijos vardu
Valstybių narių atsakas į migracijos srautus ir jų poveikį Šengenui
O-000093/2011
2011 m. balandžio 15 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, ALDE frakcijos vardu
Atsakas į migracijos srautus Šiaurės Afrikoje ir Viduržemio jūros pietų regione
O-000082/2011
2011 m. kovo 31 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, ALDE frakcijos vardu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teisinis pranešimas