Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 106 ar "7. parlamentārais sasaukums, Wikström Cecilia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Paveiktā darba kontrole pēc LIBE delegācijas brauciena uz Sicīliju un nesenajiem cilvēku bojāejas gadījumiem Vidusjūras reģionā
O-000093/12
2012. gada 2. aprīļa
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Iesnieguši Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo un Nathalie GriesbeckALDE grupas vārdā
Commission measures on the Italian Nomad Emergency Decree and Census
E-003404/12
29 March 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
Migrantu stāvoklis Grieķijā
O-000087/12
2012. gada 29. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Iesnieguši Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck un Frédérique RiesALDE grupas vārdā
Vīzu atvieglojumi studentiem no Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm
O-000063/2012
2012. gada 8. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Andrew Duff, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Gianni Vattimo, Robert Rochefort, Louis Michel, Leonidas Donskis, Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, ALDE grupas vārdā
Bezpajumtnieku kriminalizēšana Ungārijā
O-000061/2012
2012. gada 8. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE grupas vārdā
Bezpajumtnieku kriminalizēšana Ungārijā
O-000060/2012
2012. gada 8. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Renate Weber, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Andrea Zanoni, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Sophia in 't Veld, Jens Rohde, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, ALDE grupas vārdā
The situation of the Greek asylum system
E-002622/2012
7 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Louis Michel (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jens Rohde (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Frédérique Ries (ALDE)
Hungarian Media Act
E-002533/2012
6 March 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Louis Michel (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Jan Mulder (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE)
Applications for asylum in Canada by Hungarians
E-001676/12
10 February 2012
html
Question for written answer by Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Renate Weber (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE) and Cecilia Wikström (ALDE) to the Commission
Migrantu stāvoklis Grieķijā
O-000330/2011
2011. gada 15. decembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums