Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 106 ar "7. parlamentārais sasaukums, Wikström Cecilia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mediation on copyright levies
E-007322/2011
15 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
EU support to refugees and to the democratic transition process in Tunisia
E-006908/2011
5 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Marielle De Sarnez (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Jelko Kacin (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Kristiina Ojuland (ALDE), Louis Michel (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sir Graham Watson (ALDE)
Roma housing in Slovenia
E-006741/2011
29 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)
The future of freedom of movement in Europe
E-006675/2011
28 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Olle Schmidt (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)
Migrants' living conditions in detention facilities in the Evros region
E-006525/2011
24 June 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)
ES atbalsts bēgļiem un demokrātiskās pārejas procesam Tunisijā
O-000167/2011
2011. gada 24. jūnija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, Ivo Vajgl, Baroness Sarah Ludford, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Sir Graham Watson, ALDE grupas vārdā
Pārstrādātā Ungārijas konstitūcija
O-000110/2011
2011. gada 4. maija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Jelko Kacin, Jens Rohde, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, ALDE grupas vārdā
Dalībvalstu reakcija uz migrācijas plūsmām un to ietekme uz Šengenas līguma darbību
O-000094/2011
2011. gada 15. aprīļa
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, ALDE grupas vārdā
Dalībvalstu reakcija uz migrācijas plūsmām un to ietekme uz Šengenas līguma darbību
O-000093/2011
2011. gada 15. aprīļa
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Baroness Sarah Ludford, Renate Weber, Stanimir Ilchev, Nadja Hirsch, Jan Mulder, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Jens Rohde, Sophia in 't Veld, ALDE grupas vārdā
Reakcija uz migrācijas plūsmām Ziemeļāfrikā un Vidusjūras reģiona dienvidos
O-000082/2011
2011. gada 31. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums