Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 106 ar "7. parlamentārais sasaukums, Wikström Cecilia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Reakcija uz migrācijas plūsmu Ziemeļāfrikā un Vidusjūras reģiona dienvidos
O-000081/2011
2011. gada 31. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Baroness Sarah Ludford, Jens Rohde, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Ivo Vajgl, ALDE grupas vārdā
Ungārijas Konstitūcijas pārskatīšana
O-000073/2011
2011. gada 30. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE grupas vārdā
Ungārijas Konstitūcijas pārskatīšana
O-000072/2011
2011. gada 30. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Gianni Vattimo, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE grupas vārdā
Persecutions, evictions and expulsions of Roma in the EU
E-003178/2011
23 March 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Norica Nicolai (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE)
Persecutions, evictions and expulsions of Roma in the EU
E-003177/2011
23 March 2011
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Stanimir Ilchev (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Norica Nicolai (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE)
Grieķijas un Beļģijas izdarītie Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpumi
O-000023/2011
2011. gada 3. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, ALDE grupas vārdā
Grieķijas un Beļģijas izdarītie Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpumi
O-000022/2011
2011. gada 3. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gianni Vattimo, Jens Rohde, ALDE grupas vārdā
Discrimination against non-Danish EU citizens: police action against a Danish charity for the homeless
E-000187/2011
12 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
European funds for the Hungarian national theatre
E-000151/2011
12 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
Press freedom in Hungary
E-000029/2011
4 January 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Olle Schmidt (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums