Parlementaire vragen
106 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Wikström Cecilia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vijandigheid tegenover zigeuners in Italië
E-009953/2012
31 oktober 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Gebruik van EU-fondsen voor de integratie van de Roma in Roemenië
E-009952/2012
31 oktober 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en de VS voor het opsporen van de financiering van terroristische activiteiten
O-000175/2012
24 oktober 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie
Voorbereiding van de EU op een mogelijke instroom van asielzoekers uit Syrië
O-000172/2012
18 oktober 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, namens de ALDE-Fractie
Voorbereiding van de EU op een mogelijke instroom van asielzoekers uit Syrië
O-000171/2012
18 oktober 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, namens de ALDE-Fractie
Tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en de VS voor het opsporen van de financiering van terroristische activiteiten
O-000144/2012
3 juli 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie
Schengen - illegale controles aan binnengrenzen
O-000133/2012
26 juni 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie
Schengen - illegale controles aan de binnengrenzen
O-000132/2012
26 juni 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie
Richtlijn gegevensbewaring
E-005140/12
21 mei 2012
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord van Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) en Jens Rohde (ALDE) aan de Commissie
Follow-up van het bezoek van de LIBE-delegatie van het EP aan Sicilië en nieuwe dodelijke incidenten in het Middellandse Zeegebied
O-000094/12
2 april 2012
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
van Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo en Nathalie Griesbecknamens de ALDE-Fractie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridische mededeling