Parlamentné otázky
Výsledky: 106 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Wikström Cecilia"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anti-Gypsyism in Italy
E-009953/2012
31 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Use of EU funds for Roma inclusion in Romania
E-009952/2012
31 October 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Plnenie Dohody medzi EÚ a USA o programe na sledovanie financovania terorizmu
O-000175/2012
24. októbra 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE
Prípravy EÚ na možný prílev uchádzačov o azyl zo Sýrie
O-000172/2012
18. októbra 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, v mene skupiny ALDE
Prípravy EÚ na možný prílev uchádzačov o azyl zo Sýrie
O-000171/2012
18. októbra 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, v mene skupiny ALDE
Plnenie Dohody medzi EÚ a USA o programe na sledovanie financovania terorizmu
O-000144/2012
3. júla 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, v mene skupiny ALDE
Schengen - nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach
O-000133/2012
26. júna 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE
Schengen - nezákonné kontroly na vnútorných hraniciach
O-000132/2012
26. júna 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE
Data Retention Directive
E-005140/12
21 May 2012
html
Question for written answer by Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) and Jens Rohde (ALDE) to the Commission
Opatrenia v nadväznosti na návštevu delegácie EP LIBE na Sicílii a nedávne úmrtia v Stredozemí
O-000094/12
2. apríla 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
predkladajú: Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo a Nathalie Griesbeckv mene skupiny ALDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Právne oznámenie