Parlamentsfrågor
106 träff(ar) för "7:e valperioden, Wikström Cecilia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Antizigenska strömningar i Italien
E-009953/2012
31 oktober 2012
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Användning av EU-medel för integrering av romer i Rumänien
E-009952/2012
31 oktober 2012
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Renate Weber (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
Genomförandet av avtalet mellan EU och USA om programmet för att spåra finansiering av terrorism
O-000175/2012
24 oktober 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen
EU:s förberedelser inför en eventuell ström av asylsökande från Syrien
O-000172/2012
18 oktober 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, för ALDE-gruppen
EU:s förberedelser inför en eventuell ström av asylsökande från Syrien
O-000171/2012
18 oktober 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev, för ALDE-gruppen
Genomförandet av avtalet mellan EU och USA om programmet för att spåra finansiering av terrorism
O-000144/2012
3 juli 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, för ALDE-gruppen
Schengen - olagliga kontroller vid de inre gränserna
O-000133/2012
26 juni 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen
Schengen - olagliga kontroller vid de inre gränserna
O-000132/2012
26 juni 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Jelko Kacin, Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen
Direktivet om lagring av uppgifter
E-005140/12
21 maj 2012
html
Frågor för skriftligt besvarande från Renate Weber (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Nadja Hirsch (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Louis Michel (ALDE) och Jens Rohde (ALDE) till kommissionen
Uppföljning av LIBE-delegationens resa till Sicilien och nyligen inträffade dödsfall i Medelhavet
O-000094/12
2 april 2012
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
från Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Nadja Hirsch, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo och Nathalie Griesbeckför ALDE-gruppen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rättsligt meddelande