Парламентарни въпроси
69 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Antonescu Elena Oana"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7
Access for suppliers of medicines in one Member State to medicinal products authorised in another Member State or not authorised at European level
E-0477/10
27 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Measures to counteract risk factors leading to obesity
E-0476/10
27 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Proposals for legislative acts through a citizen's initiative under the Treaty of Lisbon
E-0414/10
26 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Rareş-Lucian Niculescu (PPE) and Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Proposals for legislative acts through citizens' initiative under the Lisbon Treaty
E-0413/10
26 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Rareş-Lucian Niculescu (PPE) and Elena Oana Antonescu (PPE) to the Council
Easier access to medicines and intellectual property rights
E-0262/10
19 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) and Rareş-Lucian Niculescu (PPE) to the Commission
Measures to combat excessive alcohol consumption
E-0218/10
15 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Процесуални права в рамките на наказателното производство
O-0156/09
4 декември 2009 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП от Baroness Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala и Rui Tavares, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Комисията
Процесуални права в рамките на наказателното производство
O-0155/09
4 декември 2009 г.
html
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП от Baroness Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala и Rui Tavares, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Съвета
Ethnic survey in the Province of Novara (Italy)
E-6118/09
26 November 2009
html
WRITTEN QUESTION by Rareş-Lucian Niculescu (PPE) and Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Reducing health risks for minors exposed to cigarette smoke environments
E-6095/09
25 November 2009
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7
Правна информация