Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
69 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Revision af listen over prioriterede stoffer omfattet af rammedirektivet om vand
E-2996/10
3. maj 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen
Vedtagelse af ex ante-benchmarks for gratistildeling af emissionskvoter til anlæg, der udleder CO2, i henhold til direktiv 2009/29/EF
E-2995/10
3. maj 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen
Vedtagelse af en europæisk lovgivning til bekæmpelse af risikofaktorer for muskel-knoglelidelser
E-2994/10
3. maj 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen
Overtrædelser af EU-lovgivning om handel med "avlskvæg" med Rusland
E-2058/10
19. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Rareş-Lucian Niculescu (PPE) og Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen
Specifik EU-støtte til økologisk landbrug
E-1897/10
16. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Rareş-Lucian Niculescu (PPE) og Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen
Foranstaltninger til reducering eller bekæmpelse af udefrakommende invasive arter
E-1896/10
16. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Elena Oana Antonescu (PPE) og Rareş-Lucian Niculescu (PPE) til Kommissionen
Markedsføring af produkter, der indeholder perfluorooktansyre
E-1893/10
16. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Rareş-Lucian Niculescu (PPE) og Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen
EU-regelsæt til evaluering af de risici, som stoffer, der er potentielt hormonforstyrrende, udgør for sundheden
E-1759/10
10. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Elena Oana Antonescu (PPE) og Rareş-Lucian Niculescu (PPE) til Kommissionen
Forlængelse af fristen for støtteberettigede udgifter til samfinansiering af det gamle ISPA-program
E-1637/10
5. marts 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Rareş-Lucian Niculescu (PPE) og Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen
Evaluering af fungicider indeholdende initium i medfør af direktiv 91/414/CEE
E-0918/10
11. februar 2010
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Rareş-Lucian Niculescu (PPE) og Elena Oana Antonescu (PPE) til Kommissionen
1 2 3 4 5 6 7
Juridisk meddelelse