Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
69 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Μείωση των επιβαρύνσεων που αντιπροσωπεύουν οι χρόνιες ασθένειες χάρη στη συμμετοχή των ασθενών στη διαχείριση της ασθένειάς τους
E-3612/2010
25 Μαΐου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
Μείωση της κατανάλωσης αλατιού για την καταπολέμηση της υπέρτασης και των συναφών καρδιαγγειακών νοσημάτων
E-3428/10
14 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Καταπολέμηση της έλλειψης βιταμίνης D
E-3240/10
11 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Χρήση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από έρευνες με αντικείμενο τον εγκέφαλο με σκοπό να επηρεαστεί η καταναλωτική συμπεριφορά
E-3328/10
10 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Προστασία των ατόμων από την ηχορρύπανση
E-3296/10
10 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Ποιότητα του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
E-3241/10
7 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Η κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Κοπεγχάγη: μεταφορά των καταλογισμένων μονάδων εκπομπών σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο
E-3220/10
7 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: υποχρεωτική εγγραφή ομάδων συμφερόντων σε ενιαίο μητρώο
E-3149/10
6 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: υποχρεωτική εγγραφή ομάδων συμφερόντων σε ενιαίο μητρώο
E-3148/10
6 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς το Συμβούλιο
Επιπτώσεις των προϊόντων που περιέχουν νανοσωματίδια στην υγεία των καταναλωτών
E-3147/10
6 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου