Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
69 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Επιπτώσεις των γεωργικών επιδοτήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος
E-5676/09
9 Νοεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) και Rareş-Lucian Niculescu (PPE) προς την Επιτροπή
Μέτρα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές
E-5675/09
9 Νοεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Μέτρα για την προώθηση της ένταξης της κοινωνικο-συναισθηματικής εκπαίδευσης στις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες έτσι ώστε να προλαμβάνονται συναισθηματικά προβλήματα μεταξύ των παιδιών, των εφήβων και των νέων
E-5315/09
19 Οκτωβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Μέτρα για τη μείωση της συχνότητας των καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω της βελτίωσης των ελάχιστων προτύπων περίθαλψης των ασθενών
E-4960/09
5 Οκτωβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Χορήγηση άδειας για εμβόλια κατά της γρίπης τύπου Α (H1N1) - "γρίπη των χοίρων"
E-4959/09
5 Οκτωβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Συμπεράσματα του άτυπου Συμβουλίου στο Brno
E-4537/09
11 Σεπτεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Ανακατανομή κονδυλίων που προορίζονταν για άμεσες ενισχύσεις
E-4536/09
11 Σεπτεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Μέσο επίπεδο άμεσων πληρωμών
E-4535/09
11 Σεπτεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Εμπορία ορισμένων προϊόντων με παραισθησιογόνο δράση, υπό τη μορφή αρωματικών ουσιών ή θρεπτικών ουσιών για τα φυτά
E-4434/09
8 Σεπτεμβρίου 2009
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) και Rareş-Lucian Niculescu (PPE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου