Parlamendi esitatud küsimused
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Antonescu Elena Oana" kohta leiti 69 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7
Access for suppliers of medicines in one Member State to medicinal products authorised in another Member State or not authorised at European level
E-0477/10
27 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Measures to counteract risk factors leading to obesity
E-0476/10
27 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Proposals for legislative acts through a citizen's initiative under the Treaty of Lisbon
E-0414/10
26 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Rareş-Lucian Niculescu (PPE) and Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Proposals for legislative acts through citizens' initiative under the Lisbon Treaty
E-0413/10
26 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Rareş-Lucian Niculescu (PPE) and Elena Oana Antonescu (PPE) to the Council
Easier access to medicines and intellectual property rights
E-0262/10
19 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) and Rareş-Lucian Niculescu (PPE) to the Commission
Measures to combat excessive alcohol consumption
E-0218/10
15 January 2010
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Protsessuaalsed õigused kriminaalmenetluses
O-0156/09
4. detsember 2009
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 115 esitaja: Baroness Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala ja Rui Tavares Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel Euroopa Komisjonile
Protsessuaalsed õigused kriminaalmenetluses
O-0155/09
4. detsember 2009
html
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 115 esitaja: Baroness Sarah Ludford, Elena Oana Antonescu, Carmen Romero López, Heidi Hautala ja Rui Tavares Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel nõukogule
Ethnic survey in the Province of Novara (Italy)
E-6118/09
26 November 2009
html
WRITTEN QUESTION by Rareş-Lucian Niculescu (PPE) and Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
Reducing health risks for minors exposed to cigarette smoke environments
E-6095/09
25 November 2009
html
WRITTEN QUESTION by Elena Oana Antonescu (PPE) to the Commission
1 2 3 4 5 6 7
Õigusalane teave