Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
69 osumaa haulle "7. vaalikausi, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvän prioriteettiaineluettelon uudelleentarkastelu
E-2996/10
3. toukokuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle
Ennakolta asetettujen vertailuarvojen käyttöönotto maksuttomien päästöoikeuksien myöntämiseksi hiilidioksidia (CO2) päästäville laitoksille direktiivin 2009/29/EY mukaisesti
E-2995/10
3. toukokuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle
EU:n lainsäädännön mukauttaminen tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin johtavien riskitekijöiden ehkäisemiseksi
E-2994/10
3. toukokuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle
EU:n lainsäädännön rikkomukset jalostuskarjan kaupassa Venäjälle
E-2058/10
19. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Rareş-Lucian Niculescu (PPE) ja Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle
Yhteisön erityistuki luonnonmukaiselle maataloudelle
E-1897/10
16. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Rareş-Lucian Niculescu (PPE) ja Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle
Toimet vieraslajien vähentämiseksi tai hävittämiseksi
E-1896/10
16. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE) ja Rareş-Lucian Niculescu (PPE) komissiolle
Perfluoro-oktaanihappoa sisältävien tuotteiden myynti
E-1893/10
16. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Rareş-Lucian Niculescu (PPE) ja Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle
Euroopan unionin sääntelykehys terveysriskien arvioimiseksi hormonitoimintaa mahdollisesti häiritsevien aineiden osalta
E-1759/10
10. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE) ja Rareş-Lucian Niculescu (PPE) komissiolle
Aikaisemman ISPA-ohjelman kautta yhteisrahoitettujen tukien kelpoisuusajan jatkaminen
E-1637/10
5. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Rareş-Lucian Niculescu (PPE) ja Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle
Initium-pohjaisten sienitautien torjunta-aineiden arviointi direktiivin 91/414/ETY mukaisesti
E-0918/10
11. helmikuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Rareş-Lucian Niculescu (PPE) ja Elena Oana Antonescu (PPE) komissiolle
1 2 3 4 5 6 7
Oikeudellinen huomautus