Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "69" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Antonescu Elena Oana"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7
Buyers' rights in electronic commerce
E-010280/2010
25 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Education policies: TV and computers affect even children who are active
E-010279/2010
25 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Food security
E-5896/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Sun protection creams
E-5895/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Commission green paper proposals on the reform of pensions systems
E-5477/2010
13 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Preventing skin cancer through stricter regulations on the use of tanning studios
E-5444/2010
13 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Nationality risk charge in Italy
E-4744/2010
25 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE)
An integrated approach to reducing biodiversity loss in the EU'S ecosystems
E-4508/2010
18 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Kanados vizų režimas Čekijos, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams
O-0085/2010
2010 m. birželio 9 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, PPE frakcijos vardu
Dangers of exposure to lead concentrations in foodstuffs and water
E-3728/2010
27 May 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
1 2 3 4 5 6 7
Teisinis pranešimas