Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 69 ar "7. parlamentārais sasaukums, Antonescu Elena Oana"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7
Buyers' rights in electronic commerce
E-010280/2010
25 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Education policies: TV and computers affect even children who are active
E-010279/2010
25 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Food security
E-5896/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Sun protection creams
E-5895/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Commission green paper proposals on the reform of pensions systems
E-5477/2010
13 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Preventing skin cancer through stricter regulations on the use of tanning studios
E-5444/2010
13 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Nationality risk charge in Italy
E-4744/2010
25 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE)
An integrated approach to reducing biodiversity loss in the EU'S ecosystems
E-4508/2010
18 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Vīzu režīms, ko piemēro Čehijas, Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem ieceļošanai Kanādā
O-0085/2010
2010. gada 9. jūnija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, PPE grupas vārdā
Dangers of exposure to lead concentrations in foodstuffs and water
E-3728/2010
27 May 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
1 2 3 4 5 6 7
Juridisks paziņojums