Mistoqsijiet parlamentari
69 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Antonescu Elena Oana"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7
Buyers' rights in electronic commerce
E-010280/2010
25 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Education policies: TV and computers affect even children who are active
E-010279/2010
25 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Food security
E-5896/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Sun protection creams
E-5895/2010
26 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Commission green paper proposals on the reform of pensions systems
E-5477/2010
13 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Preventing skin cancer through stricter regulations on the use of tanning studios
E-5444/2010
13 July 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
Nationality risk charge in Italy
E-4744/2010
25 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE)
An integrated approach to reducing biodiversity loss in the EU'S ecosystems
E-4508/2010
18 June 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
L-obbligi tal-viżi Kanadiżi għaċ-ċittadini Ċeki, Rumeni u Bulgari
O-0085/2010
9 ta' Ġunju 2010
html
Mistoqsija għal tweġiba orali
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, f'isem il-Grupp PPE
Dangers of exposure to lead concentrations in foodstuffs and water
E-3728/2010
27 May 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Elena Oana Antonescu (PPE)
1 2 3 4 5 6 7
Avviż legali