Parlementaire vragen
69 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Herziening van de lijst met prioritaire stoffen op grond van de kaderrichtlijn water
E-2996/10
3 mei 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie
Aanname van "ex ante" referentiecriteria voor de toewijzing van gratis emissierechten voor CO2-producerende installaties conform Richtlijn 2009/29/EC
E-2995/10
3 mei 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie
Aanpassing van EU-regelgeving voor het bestrijden van risicofactoren die leiden tot musculoskeletale aandoeningen
E-2994/10
3 mei 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie
Schendingen van EU-wetgeving met betrekking tot de handel in "fokrunderen" met Rusland
E-2058/10
19 maart 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) en Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie
Communautaire financiële steun voor de ecologische landbouw
E-1897/10
16 maart 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) en Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie
Maatregelen ter reductie of eliminatie van vreemde invasieve soorten
E-1896/10
16 maart 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Elena Oana Antonescu (PPE) en Rareş-Lucian Niculescu (PPE) aan de Commissie
Handel in producten die perfluoroctaanzuur bevatten
E-1893/10
16 maart 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) en Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie
Regelgevingskader van de Europese Unie voor de beoordeling van de gezondheidsrisico's van potentieel hormoonontregelende stoffen
E-1759/10
10 maart 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Elena Oana Antonescu (PPE) en Rareş-Lucian Niculescu (PPE) aan de Commissie
Verlenging van de termijn om in aanmerking te komen voor cofinanciering vanuit het ex-ISPA-programma
E-1637/10
5 maart 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) en Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie
Beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van Initium conform Richtlijn 91/414/EEG
E-0918/10
11 februari 2010
html
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) en Elena Oana Antonescu (PPE) aan de Commissie
1 2 3 4 5 6 7
Juridische mededeling