Parlamentsfrågor
69 träff(ar) för "7:e valperioden, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Konsumenträttigheter vid e-handel
E-010280/2010
25 november 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
Utbildningspolitik: tv och datorer påverkar även aktiva barn
E-010279/2010
25 november 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
Livsmedelssäkerhet
E-5896/2010
26 juli 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
Solskyddskrämer
E-5895/2010
26 juli 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
Förslagen i kommissionens grönbok om reformen av pensionssystemen
E-5477/2010
13 juli 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
Förebyggande av hudcancer genom en striktare reglering av användningen av solarieutrustning
E-5444/2010
13 juli 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
Olika försäkringspremier i Italien beroende på försäkringstagarens medborgarskap
E-4744/2010
25 juni 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE)
En integrerad strategi för att minska förlusten av biologisk mångfald i EU:s ekosystem
E-4508/2010
18 juni 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
Kanadensiskt viseringskrav för tjeckiska, rumänska och bulgariska medborgare
O-0085/2010
9 juni 2010
html
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, för PPE-gruppen
Risk för exponering för höga blyhalter i livsmedel och drycker
E-3728/2010
27 maj 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
1 2 3 4 5 6 7
Rättsligt meddelande