Parlamentsfrågor
69 träff(ar) för "7:e valperioden, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Minskad vårdbelastning p.g.a. kroniska sjukdomar genom att patienten medverkar i den egna vården
E-3612/2010
25 maj 2010
html
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)
Minskning av saltkonsumtionen för att bekämpa hypertoni och därtill hörande hjärt-kärlsjukdomar
E-3428/10
14 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Kampen mot D-vitaminbrist
E-3240/10
11 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Utnyttjande av forskningsresultat om hjärnan för att påverka konsumtionsbeteendet
E-3328/10
10 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Skydd mot bullerföroreningar
E-3296/10
10 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Vattenkvaliteten i Europeiska unionen
E-3241/10
7 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Europeiska unionens klimatpolitik efter Köpenhamn: överföring av tilldelade utsläppsenheter i enlighet med Kyotoprotokollet
E-3220/10
7 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Förbättrad insyn i beslutsprocessen i EU:s institutioner: obligatorisk registrering av intressegrupper i ett enda register
E-3149/10
6 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
Förbättrad insyn i beslutsprocessen i EU:s institutioner: obligatorisk registrerig av intressegrupper i ett enda register
E-3148/10
6 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till rådet
Produkter som innehåller nanopartiklar och deras effekter på konsumenternas hälsa
E-3147/10
6 maj 2010
html
SKRIFTLIG FRÅGA från Elena Oana Antonescu (PPE) till kommissionen
1 2 3 4 5 6 7
Rättsligt meddelande